دوره های آزمون نظام مهندسی ساختماندوره های آمادگی امتحان نظام مهندسی ساختمان
رشته عمران
پایه 2و 3 (دوره محاسبات و نظارت )

تحت نظر اساتید برتر کشوری

دکتر فرهمند آذر
دکتر رامین وفایی
دکتر مسعود حسین زاده اصل
مهندس فرشید شکوهیدوره های محاسبات
ردیف
عنوان دوره
 تعداد جلسه
استاد
 شماره کلاس
1
مبحث ششم : بار های وارده بر ساختمان و ساختمان های بنایی
30
دکتر مسعود حسین زاده 203
2
مبحث هفتم : پی و پی سازی
30
 مهندس
 عزیز رنجبر
 203 3
مبحث نهم : طرح و اجرای بتن
35
دکتر
فرهمند آذر
 202 4
مبحث دهم : طرح و اجرای ساختمان های فولادی
 40 دکتر مسعود حسین زاده  202 5
استاتیک و تحلیل سازه 30
دکتر وفایی
203
شروع دوره : 15 اسفند ماه 1392  

دوره های نظارت
ردیف
عنوان دوره
 تعداد جلسه
استاد
 شماره کلاس
1
مبحث ششم : بار های وارده بر ساختمان و ساختمان های بنایی
20
   مهندس     فرشید شکوهی
204
2
مبحث دوم (نظامات اداری) و مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)
10
مهندس مجتهدی  204 3
مبحث هفتم (پی و پی سازی) و تحلیل سازه
15
مهندس مجتهدی
 202 4
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی ) و مبحث نهم ( تکنولوژی بتن ) مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)  و مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان)
 20 مهندس بالازاده
 203 شروع دوره : 16 اسفند ماه 1392  

 

/ 0 نظر / 18 بازدید